• titel

  • titel

  • titel

  • titel

  • titel

  • titel

NL | EN | DE

LeisureDome

Losstaande leisure exploitaties zijn moeilijk exploiteerbaar en veel ideeën kwamen niet van de grond.
Door verschillende leisure exploitaties te clusteren in één gebouw openen er deuren voor exploitanten en ontwikkelaar.
Er wordt een uniek vastgoedcomplex ontwikkelt welke een win-win situatie creëert voor zowel publieke- als private partijen.
Het concept zorgt voor een diversiteit aan entertainment en een grote aantrekkingskracht voor het gebied. Er ontstaan synergievoordelen door de verschillende functies en de parkeervoorzieningen worden optimaal gebruikt.
Tevens biedt een LeisureDome ook maatschappelijke voordelen. Het creëert werkgelegenheid, het draagt bij aan de kwaliteit van het leven en het zou de vestigingsplaatskeuze kunnen beïnvloeden van bewoners en of bedrijven.

Het product LeisureDome zorgt met een continuïteit aan functies voor traffic die op haar beurt bijdraagt aan de sociale controle in het gebied en het zorgt voor werkgelegenheid.